หวย
ตรวจหวย เลขเด็ด ข่าวคราววงการหวย แหล่งใบ้หวย ชุมชนคนใบ้หวย

วิธีตรวจดูสลากบาร์โค้ด

 

1. เมื่อนำสลากกินแบ่งขึ้นส่องกับแสงสว่าง จะเห็นลายน้ำรูปวายุภักษ์ในเนื้อกระดาษได้อย่างชัดเจน

2. เนื้อกระดาษของสลากมีสีค่อนข้างเหลือง มีความบาง แต่เหนียว

3. เส้นไหมที่อยู่ในเนื้อกระดาษของสลากมีอยู่ 2 ชนิด คือเส้นไหมที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า กับเส้นไหมที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งจะต้องใช้แสง UV (Ultraviolet) ช่วยในการดู โดยเมื่อส่องกระทบจะมองเห็นเส้นไหมเรืองแสงขึ้นมา

4. กระดาษที่ใช้พิมพ์สลากจะมีสารเคมีเคลือบไว้สามารถทดสอบได้โดยใช้สารฟอกสี เช่น น้ำมันเบนซินหรือไฮเตอร์ เมื่อหยดลงบนกระดาษที่พิมพ์สลากจะเกิดรอยด่างเป็นดวงบนเนื้อกระดาษแต่ถ้าไม่ใช่กระดาษที่พิมพ์สลากจะไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆ ทั้งสิ้น

counter customisable