หน้าแรก
เพิ่มหัวข้อใหม่ สมัครสมาชิก แก้ไขข้อมูล ล็อกอิน ลืมรหัสผ่าน หวย.net
     


   หวย.net
 
หวย เลขเด่น 2 พค 54 จากโปรแกรม dsslotto

ฝากไว้ให้สมาชิกครับใช้โปรแกรมคำนวนหาจากสูตรเด่นได้ผลดังนี้

ผลจากการคำนวนเลขเด่น %เลขที่คาดว่าจะออกในงวดถัดไป
จากสูตรทั้งหมด 10 สูตร
เลข 0  = 10 สูตร คิดเป็น 100.00%
เลข 1  = 9 สูตร คิดเป็น 90.00%
เลข 2  = 9 สูตร คิดเป็น 90.00%
เลข 3  = 10 สูตร คิดเป็น 100.00%
เลข 4  = 9 สูตร คิดเป็น 90.00%
เลข 5  = 8 สูตร คิดเป็น 80.00%
เลข 6  = 10 สูตร คิดเป็น 100.00%
เลข 7  = 10 สูตร คิดเป็น 100.00%
เลข 8  = 8 สูตร คิดเป็น 80.00%
เลข 9  = 7 สูตร คิดเป็น 70.00%

 

ข้อมูลจาก www.dsslotto.com

 
dss Guest 
1 พ.ค. 2554 เวลา 09:40 น.
110.164.90.5 
Add? Reply No Email Delete

    No : 1Add? Reply Mail to chaiphat@stintertravel.com Delete
 ยากมีโชคเหมือนคนอื่นเขาบ้างครับ 
ชัยพัฒน์ เผือดจันทึก Guest 
2 พ.ค. 2554 เวลา 16:26 น.
61.90.125.144 

 หวย.net 
      Cut Copy Paste Bold Italic Underline Left Justify Centre Justify Right Justify Unordered List Outdent Indent Add Hyperlink
ข้อความ 
ชื่อ 
อีเมล์ 
ส่งไฟล์ภาพ 
 
สีพื้น                                            
 
จัดรูปแบบกรอบ